Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

mnikolayevna
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaIriss Iriss
mnikolayevna
Reposted fromknoepe knoepe viaaequitas aequitas
mnikolayevna
2697 52d1
Reposted fromrevalie revalie viaKaroDred KaroDred
mnikolayevna
3172 da94
chcę mieć wybór!
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaenjoyme enjoyme
mnikolayevna
Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Nie złapie pan. Przecieka. Ucieka. Czym jestem? Jestem pewną ilością sekund - które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
Zaperzył się i wykrzykną: - Złodziejstwo!
— Witold Gombrowicz – Kosmos
Reposted fromnyaako nyaako viabelatrix belatrix
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabelatrix belatrix
mnikolayevna
mnikolayevna
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vialeukopenia leukopenia
mnikolayevna
mnikolayevna
mnikolayevna
0842 a418
mnikolayevna
0445 6aca
mnikolayevna

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

June 14 2015

mnikolayevna

June 06 2015

mnikolayevna
Reposted from1911 1911 viaKudlatyBlues KudlatyBlues
mnikolayevna
9068 c4f9
mnikolayevna
4336 a94f
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viaceenes ceenes
mnikolayevna
mnikolayevna
0119 6ce1
Reposted fromrol rol viaerrortryagain errortryagain
mnikolayevna
2442 b05a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl